شناسه خبر : 5313

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت بیمه حکمت صبا در پایان آذرماه سال ۹۷به عدد ۱۶۸,۳۷۹ میلیون ریال رسیده است درحالیکه در مدت مشابه سال قبل دارای سود عملیاتی با عدد ۴۹,۱۹۱ میلیون ریال بوده و۲۴۲ درصد افزایش داشته است.

چابک آنلاین_بهاره تاجرباشی ، سود خالص بیمه حکمت صبا در آذر ماه ۹۷ به رقم ۱۳۹,۱۴۷میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود خالص آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۴۹,۱۹۱ میلیون ریال بوده و ۱۸۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در آذرماه سال جاری با رقم ۵۶ ریال،۱۸۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای