شناسه خبر : 5298

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۲.۱۸ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین_ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۲۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با ۲.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۷۲ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با ۰.۳۷ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با افزایش ۲.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه حافظ با ۰.۱ درصد بوده است.

 بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساند.

 در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش  و ۱۵ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای