شناسه خبر : 5279

گزارش‌ها حاکی از این بوده که زیان انباشته شرکت بیمه نوین در پایان آذر ماه سال ۹۷ با رسیدن به عدد ۵۹.۲۰۴ میلیون ریال، ۸۶ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل یافت.

چابک آنلاین _زهرا نامداری ، زیان انباشته شرکت بیمه نوین در آذر ماه سال قبل حدود ۴۳۴.۹۹۲ میلیون ریال بوده است.

سود خالص شرکت بیمه نوین در پایان آذر ماه سال ۹۷ با رسیدن به عدد ۳۰۳.۷۶۵ میلیون ریال، ۱۰۰ درصد رشد یافت، سود خالص این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۱۵۱.۵۳۶ میلیون ریال بوده است.

این رقم تنها آمار افزایشی این شرکت نیست زیرا سود عملیاتی بیمه نوین هم در همین مدت ۷۸ درصد رشد داشته است.

سود عملیاتی شرکت بیمه نوین در آذر ماه ۹۷ به رقم ۲۳۹.۱۸۲ میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود عملیاتی آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۱۳۴.۴۳۶ میلیون ریال بوده است.

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در نه ماهه نخست سال ۹۷ با رسیدن به رقم ۲۰۳ ریال افزایشی ۱۰۱ درصد داشته، زیرا  سود خالص هر سهم این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۱ ریال بوده است.

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای