شناسه خبر : 5269

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی منفی ۱.۲۲ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۱.۷۸ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با ۲.۳۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۲۴ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با ۰.۸۳ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۳.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با ۰.۱۸ درصد بوده است.

 بیمه آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش و ۷ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای