شناسه خبر : 5264

مدیرعامل شرکت بیمه "ما" از تدوین برنامه جامع منابع انسانی تا ۱۴۰۴ این شرکت خبرداد.

به گزارش چابک آنلاین ،حجت بهاری­ فر مدیرعامل شرکت بیمه "ما" گفت: با تدوین نظام جامع منابع انسانی باید بدانیم در چند سال آینده به کدام ویژگی‌ها و شایستگی‌ها با چه کمیت و کیفیتی نیاز داریم که اگراین امر محقق شود کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است و می‌تواند منشاء خدمات مفیدی به ویژه در صنعت بیمه باشد .

حجت بهاری فر در ادامه افزود: این برنامه مبتنی بر جدیدترین نظریه‌های علمی است و براساس قوانین و مقررات حاکم بر نظام بیمه تدوین می‌شود.

مدیرعامل شرکت بیمه "ما" با اشاره به اینکه برنامه نظام جامع منابع انسانی دارای ویژگی‌های خاص می‌باشد گفت: این برنامه شامل پنج هدف کلی بوده و دستیابی به هرکدام مستلزم اجرای استراتژی‌ها، برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی خاصی است. برخی از اقدامات عملیاتی مطرح شده دراین برنامه انجام شده و مابقی درحال اجرا می باشند.

حجت بهاری فر در خصوص ویژگی های برنامه جامع منابع انسانی اظهار داشت: فرآیندهای این برنامه بر اساس استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی است  که منطبق با صنعت بیمه کشور در افق ۱۴۰۴(برترین انتخاب از نظر سهامداران، بیمه گذاران، کارکنان و شبکه فروش با رعایت سلامت، شفافیت مالی و اصول حرفه ای بیمه گری چشم انداز شرکت بیمه "ما" در سند راهبردی است). ماموریت ما تبدیل شدن به یک بیمه گر پیشتاز و سرآمد است که حقوق کلیه ذینفعان در آن رعایت شده باشد. نظام جامع منابع انسانی در همین راستا برنامه ریزی و عملیاتی می‌شود و با توجه به  اهداف کمی و کیفی بر اساس استراتژی‌های تدوین شده به اجرا در می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: برنامه محوری و انعطاف پذیری از جمله عواملی هستند که در دستیابی شرکت بیمه "ما" به اهداف تدوین شده موثر خواهند بود.

 

 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای