شناسه خبر : 5221

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۲۸ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۳.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۱.۹۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با ۴.۲۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۱۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۲.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با ۰.۴۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۰۴درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با ۰.۲۳ درصد بوده است.

بیمه تعاون و بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس  ۱۱ شرکت قرمز پوش و  ۸ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای