شناسه خبر : 5208

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت بیمه دی در پایان آذر ماه سال ۹۷ به عدد ۶۰۴.۹۰۹ میلیون ریال رسیده است درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل دارای سود عملیاتی با عدد ۵۴۹.۳۱۱ میلیون ریال بوده است.

 چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ،سود خالص بیمه دی در آذر ماه ۹۷ به رقم ۶۱۰.۵۲۵ میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود خالص آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۵۵۷.۳۳۳ میلیون ریال بوده است و  ۱۰ درصد رشد داشته است.

زیان انباشته بیمه دی در آذرماه ۹۷ به رقم ۲۰۲.۶۴۸ میلیون ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸ درصد کاهش داشته است.

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در آذرماه سال جاری  با رقم ۲۴۴ ریال، ۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای