شناسه خبر : 5166

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت بیمه پاسارگاد در پایان آذر ماه سال ۹۷ به عدد ۶۵۲.۸۳۳ میلیون ریال رسیده است در حالیکه در مدت مشابه سال قبل دارای سود عملیاتی با عدد ۳۰۷.۴۰۸ میلیون ریال بوده است.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، سود خالص بیمه پاسارگاد در آذر ماه ۹۷ به رقم ۲.۳۰۸.۹۰۵ میلیون ریال رسیده ، حال آنکه سود خالص آن در مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۵۳۶.۹۱۲ میلیون ریال بوده است و ۳۳۰ درصد رشد داشته است.

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در آذر ماه سال جاری با رقم ۶۷۹ ریال، ۳۳۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای