شناسه خبر : 5143

مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد که هرگونه بار مالی که از طریق وضع قوانین به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده باید متوقف شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا ، مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در نشست ارزیابی مالی قوانین تاثیرگذار بر جریان منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی، که توسط موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی برگزار شده بود، گفت: هرگونه بار مالی که از طریق وضع قوانین به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده باید متوقف شود.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد از این قوانین مربوط به لوایح دولت و ۴۰ درصد از آنها به مصوبات مجلس بازمی‌گردد، گفت: ۱۴۸ قانون در این زمینه وجود دارد. به جای اجرای این قوانین باید به سراغ اصلاحات نظام بازنشستگی برویم که دنیا پیش از این تجربه کرده است.

مشیر از بازنشستگی‌های پیش از موعد هم در صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی در قالب قانون مشاغل سخت و زیان آور انتقاد کرد.

مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تجربه کشور یونان در این زمینه گفت: صندوق‌های بازنشستگی یونان شغل آرایشگرها و راننده اتوبوس‌ها را هم سخت محسوب کردند و با این کار به نظام بازنشستگی آسیب زدند.

وی تاکید کرد که همین دست اقدامات در ایران سبب شده است که نسبت پشتیانی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی پیوسته کاهش یابد. این در شرایطی است که به گفته مشیر نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۲۵ بود یعنی به ازای هر بیمه پرداز یک بازنشسته وجود داشت اما حالا این نسبت ۵ به یک شده است. 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای