شناسه خبر : 5114

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بیان کرد : تعداد محدودی از آتش‌نشانان سازمان آتش‌نشانی تهران که بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند، می‌توانند از قوانین سختی کار استفاده کنند و تنها در حدود ۶۰۰ نفر از این قانون بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا ، مهدی داوری مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی درخصوص سختی کار آتش‌نشانانی که در بخش عملیاتی فعالیت می‌کنند، گفت: آنچه که در خصوص سختی کار آتش‌نشانان در وزارت کار به تصویب رسیده و موجود است؛ شامل افرادی می‌شود که بیمه تامین اجتماعی هستند و بازنشستگی آنها از طریق صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: تعداد محدودی از آتش‌نشانان سازمان آتش‌نشانی تهران که بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند، می‌توانند از قوانین سختی کار استفاده کنند و تنها در حدود ۶۰۰ نفر از این قانون بهره‌مند شده‌اند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی خاطرنشان کرد: اکثر نیروهای سازمان آتش‌نشانی عضو صندوق بازنشستگی شهرداری تهران هستند، در حالی که قوانین در خصوص سختی کار فقط به افرادی که عضو سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده است، البته براساس مصوبه کمیسیون ۱۳۸ قانون اساسی آتش‌نشانی که عضو صندوق بیمه تامین اجتماعی نیستند، می‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند و با ۵ سال کاهش از ۲۰ سال خدمت به بعد می‌توانند بازنشسته شوند و ۲۵ روز حقوق دریافت کنند.

داوری خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تمهیداتی که در نظر گرفته شده، بودجه لازم برای این افراد نیز در سال ۹۸ تامین شده است، اما تفاوتی که در حال حاضر وجود دارد تفاوت بین صندوق تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌هاست که مطالبه ما این است که این امتیازات شبیه هم شوند و همانطور که تامین اجتماعی ۱۰ سال به افرادی که سختی کار دارند، امتیاز می‌دهد دیگر صندوق‌ها نیز همین شرایط را در خصوص سختی کار داشته باشند. لازمه این کار این است که قوانینی در مجلس تصویب شود تا اختیارات در خصوص سختی‌کار نیز به دیگر صندوق‌ها داده شود.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای