شناسه خبر : 5000

مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت کار با اشاره به اینکه بعد از ۱۲ سال تعادل بین منابع و مصارف بیمه بیکاری تامین اجتماعی محقق شد گفت : ۲۵۴هزار نفر در کشور از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا ، کریم یاوری در حاشیه گردهمایی آموزشی قوانین و مقررات بیمه بیکاری با اشاره به اینکه مردم در 22 بهمن حماسه باشکوه ای را خلق کردند افزود: کارگران نیز در به ثمر رساندن این انقلاب نقش اساسی را ایفا کرده اند.

وی با اشاره به اینکه قانون بیمه بیکاری در سال 1366 محقق شده و طی سال های 81 تا 92 میزان مصارف از منابع پیشی گرفت اظهار داشت :سه درصد منابع بیمه بیکاری از سوی کارفرمایان تامین می‌شود.

یاوری با بیان اینکه از سال 81 تا 92 با 760 میلیارد تومان کسری بودجه در بیمه بیکاری مواجه بوده‌ایم گفت: در سال 94 و 96 مجموع کسری منابع جبران شد.

به گفته یاوری در گزارشات سال 97، از مجموع 760 میلیارد تومان کسری به 60 میلیارد رسیده ایم که این مهم حاصل تلاش و اقدامات مدیریت مدبرانه سازمان تامین اجتماعی مرحوم نوربخش بود.

مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط احراز بیمه بیکاری افزود: بیمه شده قبل از بیکار شدن باید حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد و ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد.

یاوری با بیان اینکه جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای مجردین حداکثر 36 ماه و برای متاهلین یا متکلفین حداکثر 50 ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه است یادآور شد : میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55 درصد متوسط مزد با حضور و یا کارمزد روزانه بیمه شده است.

وی با بیان اینکه بیمه بیکاری از جمله حمایت های تامین اجتماعی است تصریح کرد: یکی از وظایف وزارت تعاون صیانت از نیروی کار است و این صیانت فقط منحصر به دعاوی حقوق کار نیست و رسیدگی به دعاوی یک بخش است.

یاوری با بیان اینکه حمایت از کارفرما، کارآفرین و سرمایه گذار حمایت از نیروی کار است گفت: گره گشایی از کار و کارفرما صیانت از نیروی کار است.

مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در سه ضلع مثلث کارگر، کارفرما و کارگاه ، محیط این سه ضلع کار می‌شود بیان داشت: زمانی که از تولید حمایت شود از کارگر حمایت شده است.

 

 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای