شناسه خبر : 4984

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی منفی ۰.۱۲ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین_ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش 2.45 درصد اختصاص یافت  و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که 0.09 درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با 5.05 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کوثر بود که 0.18 درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش 3.19 درصد اختصاص یافت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش 1.15 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 0.63 درصد بوده است.

 در روز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس 17 شرکت قرمز پوش و 4 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای