شناسه خبر : 4963

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۰.۸۶ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش 0.96درصد اختصاص یافت .

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با 2.37 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که 0.32 درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش 3.2 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با 0.15 درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با افزایش 8.53 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با 1.79درصد بوده است.

 در روز جاری از 21 شرکت فعال در بورس و فرابورس 6 شرکت قرمز پوش و13 شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای