شناسه خبر : 4957

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی در اقتصاد بسیار مهم است و باید تلاش کنیم بخشی از سرمایه‌های موجود در این بخش را به طرف تولید سوق دهیم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از شاتا، سعید زرندی گفت: در برنامه ششم از بیمه مرکزی خواسته شده است، استفاده از منابع این بخش در راستای تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی انجام شود.

وی گفت: درحال آنکه با توجه به ساختار مالکیت موسسات بیمه و وابستگی آنها به بانک‌ها، بخشی از منابع موسسات بیمه‌ای، درسپرده گذاری بانکی می‌باشد لذا پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت ریال تعیین سقف برای سپرده‌گذاری منابع مالی موسسات بیمه نزد بانک ها و موسسات اعتباری کشور است تا بخش بیشتری از منابع تجهیز شده، با اطمینان بیشتر صرف تامین مالی بخش های مولد اقتصاد کشور شوند.

معاون طرح و برنامه تاکید کرد: در دنیا بخش سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه به اندازه‌ای قوی است که عمده هزینه عملیاتی شرکت‌های بیمه از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری تامین می‌شود و از زاویه بخش تولید نیز، شرکت‌های بیمه جزء اصلی ترین تامین کنندگان مالی پروژه‌های بزرگ و بلندمدت اقتصادی محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد:ساختار سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بیمه باید تغییر کند تا بیمه‌ها ترغیب شوند، بصورت حرفه‌ای به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در حوزه‌های مولد تولیدی ورود کنند.

معاون طرح و برنامه خاطر نشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمادگی تعامل کامل با شرکت‌های بیمه و معرفی پروژه‌های سودآور و اولویت دار برای سرمایه گذاری مستقیم را دارد.

زرندی گفت: پروژه‌های مذکور می‌توانند در قالب مشارکت در ساخت (پروژه‌های دارای درصد پیشرفت فیزیکی بالا)، جذب منابع جهت سرمایه در گردش و همچنین جذب منابع در راستای توسعه، بازسازی و نوسازی و سایر انواع سرمایه‌ گذاری‌های مستقیم به عنوان طرف سرمایه پذیر شرکت‌های بیمه باشند .

وی در پایان تاکید کرد: رویکرد جدید ما ، استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی برای تولید است و به دنبال استفاده از همه ظرفیت‌های اقتصادی همچون ، بورس ، بیمه و... باشیم که البته این امر مستلزم فرهنگ سازی در فعالان صنعتی نیز می‌باشد.


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای