شناسه خبر : 4945

گزارش‌ها حاکی از این بوده که سود عملیاتی شرکت بیمه معلم در پایان آذرماه سال ۹۷ با رسیدن به عدد ۳۱۸,۱۹۶ میلیون ریال ۱۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

چابک آنلاین _ زهرا نامداری ، سود عملیاتی شرکت بیمه معلم در آذرماه سال قبل حدود ۳۷۴.۶۳۱ میلیون ریال بوده است.

سودخالص شرکت بیمه معلم در آذرماه سال ۹۷ با رسیدن به عدد ۴۳۲.۹۷۱ میلیون ریال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است.

سود خالص شرکت بیمه معلم در آذر ماه سال قبل حدود ۳۹۲.۴۸۵ میلیون ریال بوده است.

سود خالص هرسهم در آذرماه ۹۷ به رقم ۲۸۹ ریال رسیده حال آنکه سود خالص هر سهم در مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۲۶۲  ریال بوده است و ۱۰ درصد افزایش یافته است.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای