شناسه خبر : 4930

صنعت بیمه دومین روز هفته را با‌ بازدهی منفی ۰.۲۱ درصد به پایان رساند .

چابک آنلاین_بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۱.۲۵ درصد اختصاص یافت  و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با ۲.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که ۰.۱۲ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۲۸درصد اختصاص یافت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با ۰.۴۳ درصد بوده است.

 در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۱ شرکت قرمز پوش و ۸ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای