شناسه خبر : 4907

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی منفی ۰.۷۵ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _بهاره تاجرباشی ،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش 2.43 درصد اختصاص یافت  و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه  آسیا بود که 0.32 درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با 11.68 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که 0.8 درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 1.46 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با 0.09 درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش 2.47 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 0.07 درصد بوده است.

 در روز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس 13 شرکت قرمز پوش و 9 شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای