شناسه خبر : 4867

گزارش‌ها حاکی از این بوده که سود خالص شرکت بیمه البرز در پایان آذر ماه سال ۹۷ با رسیدن به عدد ۵۲۰,۶۵۲ میلیون ریال ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، سود خالص شرکت بیمه البرز در آذر ماه سال قبل حدود ۴۳۲.۵۱۹ میلیون ریال بوده است.

سود عملیاتی بیمه البرز در آذر ماه ۹۷ به رقم ۵۱۳.۷۵۹ میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود عملیاتی آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۴۳۸.۳۸۸ میلیون ریال بوده است و ۱۷ درصد افزایش یافته است.

سود خالص هر سهم در آذر ماه ۹۷ به رقم ۱۳۰ ریال رسیده حال آنکه سود خالص هر سهم در مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۱۰۸ ریال بوده است و ۲۰ درصد افزایش یافته است.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای