شناسه خبر : 4857

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی منفی ۰.۸۹ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش 4.2 درصد اختصاص یافت  و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه  البرز بود که 0.19 درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با 11.57درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که 0.02 درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش 2.49درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با 1.16درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش 4.1 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با 0.53 درصد بوده است.

 در روز جاری از 21 شرکت فعال در بورس و فرابورس 13 شرکت قرمز پوش و 8  شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای