شناسه خبر : 4844

گزارش‌ها حاکی از این بوده که سود خالص شرکت بیمه آسیا در پایان آذر ماه سال ۹۷ با رسیدن به عدد ۴۹۴,۰۰۹ میلیون ریال ۲۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت.

چابک آنلاین _بهاره تاجرباشی ،سود خالص شرکت بیمه آسیا در آذر ماه سال قبل حدود ۳۹۰.۱۸۱ میلیون ریال بوده است.

سود عملیاتی بیمه آسیا در آذر ماه ۹۷ به رقم ۴۹۳.۰۶۹ میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود عملیاتی آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۳۸۸.۳۰۵ میلیون ریال بوده است و ۲۷ درصد افزایش یافته است.

سود خالص هر سهم در آذر ماه ۹۷ به رقم ۲۱۵ ریال رسیده حال آنکه سود خالص هر سهم در مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۱۷۰ ریال بوده است و ۲۶ درصد افزایش یافته است.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای