شناسه خبر : 4838

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۲۸ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش 2.63 درصد اختصاص یافت  و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که 1.13 درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با 7.84 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که 0.47 درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش 2.38 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با 0.05 درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با افزایش 3.16 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دی با 0.97 درصد بوده است.

 شرکت بیمه آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از 21 شرکت فعال در بورس و فرابورس 13 شرکت قرمز پوش و 6 شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای