شناسه خبر : 4824

مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: ۲۴۰ هزار کارگر ساختمانی در این استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر ، حمیدرضا قاسمی با بیان اینکه ۲۴۶ هزار و ۳۱۶ نفر در استان کرمانشاه بیمه‌شده اصلی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، اظهار داشت: ۱۰ هزار و ۷۹۵ نفر بیمه اختیاری، و ۱۹هزار و ۸۲۵ نفر مشاغل آزاد در استان وجود دارد.

 وی با اشاره به اینکه دسته‌های شغلی متفاوتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، افزود: از مجموع بیمه‌شدگان اصلی تعداد بیمه‌شدگان اختیاری ۱۰ هزار و ۷۹۵ نفر و مشاغل آزاد ۱۹ هزار و ۸۲۵ نفر در سطح استان است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه بیان داشت: ۳۱ هزار و ۱۹۶ راننده و ۲۵ هزار و ۲۴۰ هزار کارگر ساختمانی در قالب بیمه تامین اجتماعی بیمه هستند.

قاسمی با بیان اینکه ۳۱۸۵  نفر در قالب بیمه بیکاری و ۷۵۵۲ نفر قالیباف نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در سطح استان هستند، عنوان کرد:  ۱۴۵ هزار و ۵۱۵ نفر نیز در قالب بیمه اجباری، ۶۸۳ خادم مسجد و ۲۳۲۵ نفر نیز به عنوان سایر مشاغل بیمه هستند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای