شناسه خبر : 4808

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۱۸ درصد به پایان رساند .

چابک آنلاین _بهاره تاجرباشی ،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش 1.02درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که 0.06 درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با 1.34 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که 0.69 درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 1.44 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با 0.1 درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش 5.28 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 0.02 درصد بوده است.

 شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساند.

 در روز جاری از 21 شرکت فعال در بورس و فرابورس 7 شرکت قرمز پوش و 13 شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای