شناسه خبر : 4764

صنعت بیمه آخرین روزکاری هفته را با بازدهی منفی ۰.۶ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش 2.91 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که 0.28 درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با 23.27 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که 1.59 درصد ریخت.

 تنها رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 0.92 درصد اختصاص یافت .

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش 6.64 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با 0.18 درصد بوده است.

 شرکت بیمه آسیا امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

 در روز جاری از 21 شرکت فعال در بورس و فرابورس 12 شرکت قرمز پوش و 8 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای