شناسه خبر : 4758

بهروز کریمی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی در سطح کشور وجود دارد، گفت: مجلس در سال ۸۶ تصویب کرد منابع مالی برای تامین هزینه های بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه های ساختمانی شهرداری در نظر گرفته شود اما این منابع کافی نیست.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم ،بهروز کریمی بیان کرد: با تغییر و اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی حدود 500 هزار کارگر ساختمانی در نوبت، بیمه هستند.

او افزود: در سال 96 مبلغ 2 هزار و 41 میلیارد تومان برای بیمه کل کارگران ساختمانی بایستی وصول می شد.حق بیمه کارگران 30 درصد است که 3 درصد سهم دولت و 20 درصد سهم کارفرماست. 

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارگران ماهر، نیمه ماهر و ساده را متفاوت دانست و افزود: کارگران ماهر یا استادکاران حق بیمه 7 درصدی خود را به مبلغ 109 هزار تومان، کارگران نیمه ماهر 101 هزار تومان و کارگران ساده با 93 هزار تومان حق بیمه در ماه بیمه می‌شوند.

بهروز کریمی با اشاره به اینکه طرح در دست اصلاح مجلس، ماده 5 قانون بیمه کار بازنشستگی کارگران ساختمانی است، گفت: کارگران ساختمانی به دو شرط سن 60 سالگی و یا پرداخت 35 سال حق بیمه بازنشسته می شوند و این موضوع با سایر کارگران متفاوت است.

کریمی افزود: تاکنون کارگران ساختمانی برای بیمه حوادث بیمه بودند و از قرامت ساختمانی، نقص عضو، از کارافتادگی و فوت استفاده می کردند اما تصمیم بر این است که بیمه خانواده و افراد تحت تکفل آنان نیز به بیمه آنها اضافه و قانون آن اصلاح شود.

او افزود: کارگران ساختمانی که تمایل به بیمه دارند در سامانه مربوط به وزارت کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کنند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی هم گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی تنها به بیمه حوادث، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت تعلق می گیرد و مابقی حقوق بیمه‌ای را دریافت نمی‌کنند.

او افزود: کامل نبودن خدمات بیمه ای برای کارگران ساختمانی یکی از ایرادات قانون است که نمایندگان مجلس به آن توجهی نکردند. شغل کارگران ساختمانی مانند کارگران معادن و رانندگان جزء مشاغل سخت محسوب می شوند. کارگران ساختمانی حدود 10 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند.

اکبر شوکت گفت: تاکنون 7 مرتبه قانون در حمایت از کارفرمایان تغییر کرده است. به جای اینکه قانون بیمه کارگران ساختمانی در حمایت از آنان باشد بطور کامل پرداخت نمی‌شود در صورتیکه 30 درصد حق بیمه به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود. خدمات بیمه ای باید بطور کامل به کارگران ساختمانی پرداخت شود.

مصری نماینده مجلس یکی از مشکلات تنظیم قانون برای بیمه کارگران ساختمانی را محل و زمان مشخص آنان را اعلام کرد و گفت: کارگر ساختمانی کارفرما ندارد که مشمول بیمه شود تا برای او حق بیمه سهم کارفرما پرداخت کند.

عبدالرضا مصری با بیان اینکه مجلس پشتیبان بیمه کارگران است، افزود: تاکنون با محاسبه تعداد پروانه‌های ساختمانی و گرفتن حق‌بیمه کارگران مورد نیاز پروانه ساخت، حق بیمه آنان محاسبه می‌شد اما برخی دیگر کارگران خود را بعنوان کارگران ساختمانی معرفی می‌کردند که حق کارگران ساختمانی واقعی ضایع می‌شد.

 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای