شناسه خبر : 4723

عضو کمسیون مالی سندیکای بیمه گران ایران گفته که مراودات شرکت‌های بیمه‌ای با خارج از کشور وابسته به قراردادهای اتکائی بوده و در حال حاضر بیمه‌گران اصلی اتکائی با کل ایران و شرکت‌های بیمه داخل کشور قراردادهای اتکائی نمی‌بندند.

چابک آنلاین _ زهرا نامداری ،"مجید بنویدی" در گفت‌وگو با چابک آنلاین افزود: بیمه مرکزی  برای نگه داشتن این پوشش‌ها در ایران تسهیلاتی را در نظر گرفته و بر اساس آن راهکاری را ارئه می‌دهد که شرکت‌های بیمه داخلی بتوانند ریسک خود را از طریق صندوق ویژه تحریم‌ها پوشش دهند، مشروط بر اینکه شرکت بیمه خصوصی نرخ فنی مناسبی داشته باشد.

وی، ادامه داد: شرکت‌های بیمه خصوصی و دولتی ظرفیت خوبی درست کرده اند و ریسک‌های صنعت بیمه  هم  آنقدر گسترده نشده، امایک سری اکانت‌های خاص بیمه‌ای وجود دارند که نیاز به پوشش بیمه اتکائی دارند که بیمه مرکزی برای آنها تسهیلاتی را فراهم کرده است.

عضو کمسیون مالی سندیکای بیمه گران ایران افزود: هر چند نگهداری ریسک‌ها در داخل کشور از لحاظ اصول مدیریت ریسک صحیح نیست اما راه دیگری وجود ندارد و باید با توزیع ریسک بین بیمه مرکزی، کل بیمه‌گران داخل کشور و منابعی که برای صندوق ویژه تحریم‌ها تامین شده شرایط بحرانی طی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این میزان آرایش تحریمی از سوی بیمه مرکزی برای شرایط کنونی کافی است گفت: "فعلا این کاری است که انجام شده شاید بیمه مرکزی برنامه‌هایی دارد ولی من در جریان آن نیستم و  این امکاناتی است که الان فراهم کرده‌اند."

عضو کمسیون مالی سندیکای بیمه‌گران ایران بیان کرد: "شرکت‌های بیمه خصوصی می‌توانند از ظرفیت خود برای مشارکت در ریسک‌های بزرگ استفاده کنند ،  منطقی حرکت کنند و ریسک‌های مناسبی را بگیرند که ریسک‌ها بتواند کاملا در سطح کشور توزیع شوند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای