شناسه خبر : 4711

صنعت بیمه سومین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۹۳ درصد به پایان رساند.

 چابک آنلاین_ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش 1.87 درصد اختصاص یافت  و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که 1.13 درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با 13.39 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که 0.24 درصد ریخت.

 تنها رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش 0.53 درصد اختصاص یافت .

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با افزایش 5.17 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 0.02 درصد بوده است.

 سه شرکت بیمه ملت، آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از 20 شرکت فعال در بورس و فرابورس  10 شرکت قرمز پوش و  9 شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای