شناسه خبر : 4656

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۱۲ درصد به پایان رساند .

به گزارش چابک آنلاین ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش 1.08 درصد اختصاص یافت  و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که 0.06 درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با 23.27 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دی بود که 0.71 درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش 0.27 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 0.19 درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش 11.25 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با 0.33 درصد بوده است.

در روز جاری از 20 شرکت فعال در بورس و فرابورس 8 شرکت قرمز پوش و 12 شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای