شناسه خبر : 4652

بیمه سرمد که در ۵ دی ماه از برنامه افزایش سرمایه ۶۷ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داده بود به پیشنهاد هیات مدیره ، اقدام به یک اصلاح کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از بانکداری ایرانی ، بیمه سرمد که در 5 دی ماه از برنامه افزایش سرمایه 67 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داده بود به پیشنهاد هیات مدیره ، اقدام به یک اصلاح کرد.

بر این اساس،"وسرمد" در نظر دارد جهت اخذ مجوز قبولی اتکایی، افزایش سهم نگهداری، حفظ سطح و افزایش نسبت توانگری مالی و ثروت سازی برای سهامداران افزایش سرمایه مذکور در دو مرحله(مرحله اول از مطالبات سهامداران و آورده نقدی و مرحله دوم از سود انباشته) انجام پذیرد .
به این ترتیب،سرمایه این بیمه فرابورسی طی دو مرحله درصورت موافقت سازمان بورس و تصویب در مجمع فوق العاده از 150 به 250 میلیارد تومان خواهد رسید.
گفتنی است ؛ این شرکت از زیرمجموعه های دو بانک صادرات و شهر به شمار می رود.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای