شناسه خبر : 4646

مدیرصندوق بیمه اجتماعی، کشاورزی روستائیان و عشایر استان بوشهر گفت: با راه اندازی این صندوق در زمان حاضر از ۵۰ هزار خانوار روستایی استان ۲۵ هزار خانوار زیر پوشش خدمات این صندوق قرار دارند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا ، کیانوش کازرونی افزود: همچنین 290 سرپرست خانوار روستایی از مزایای بازنشستگی قبل از موعد، ازکارافتادگی و مستمری فوت در این استان استفاده می کنند.

وی بیان کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی برای خدمات رسانی به روستائیان و عشایر است که در سال 1384 با مصوبه هیات وزیران تاسیس شده است.

کازرونی اضافه کرد: هدف از راه اندازی صندوق بیمه اجتماعی و کشاورزی روستائیان و عشایر جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، تعمیم پوشش بیمه ای و پویایی تولید است.

کازرونی ادامه داد: همه کشاورزان غیر ساکن در روستا که دارای سن بالای 18 سال باشند می توانند بیمه اجتماعی شوند و درآینده از مزایای مستمری باز نشستگی، از کار افتادگی و مستمری بازماندگان شامل خود بیمه شده یا خانواده بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: کشاورزان با مراجعه به همه کارگزاری هایی که در روستاها و شهرستان ها مستقر هستند می توانند به عضویت صندوق در آمده و از مزایای صندوق استفاده کنند.

وی اظهار کرد: همچنین همه روستائیان و کشاورزان غیر ساکن در روستا با داشتن 65 سال سن و سابقه 15سال پرداخت حق بیمه بازنشسته می شوند و معادل دو سوم درآمد آنها، حقوق و مسستمری دریافت می کنند.

کازرونی یادآور شد: پرداخت حق بیمه معادل 15درصد سطح درآمد انتخابی است که 5 درصد بیمه شده و 10درصد دیگر را دولت پرداخت می کند.

کازرونی با بیان اینکه طرح صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی و عشایری از سال 1389 در استان بوشهر اجرایی شده است افزود: از این شمار پنج هزارخانوار زیرپوشش نهادهای حمایتی قرار دارند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه برخی از روستائیان و عشایر تاکنون زیر پوشش صندوق بیمه اجتماعی و کشاورزی روستائیان و عشایر قرار نگرفته اند برای فراگیری و بهره مندی جامعه هدف از مزایای این بیمه همکاری فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها در استان بوشهر ضروری است.

 

 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای