شناسه خبر : 4642

در راستای تسهیل امور متقاضیان بیمه‌نامه‌های معدنی، بخش پذیرش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با اخذ کد ثنا از متقاضیان، مدارک مربوط به شناسایی و احراز هویت را از لیست مدارک دریافتی حذف کرد.

به گزارش چابک آنلاین ، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در راستای تسهیل امور متقاضیان بیمه نامه های معدنی، مدارک مربوط به شناسایی و احراز هویت آنها را از لیست مدارک دریافتی حذف و کد ثنا را جایگزین دریافت این مدارک کرد.

پیش از این، ارائه مدارکی هم‌چون قبوض آب، برق و تلفن، تصویر قرارداد مسئول فنی، صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال آخر شرکت‌ها و هم‌چنین مدارک شناسایی شامل تصویر شناسنامه‌، کارت ملی و غیره برای متقاضیان بیمه‌نامه‌های اکتشاف الزامی بوده است. اکنون با حذف آن‌ها از لیست مدارک دریافتی صندوق، از اتلاف وقت متقاضیان جلوگیری خواهد شد.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای