شناسه خبر : 4640

مدیرعامل صندوق بیمه های اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر با اشاره به اینکه بودجه سال آینده صندوق ۵۸۰ میلیارد تومان است،گفت: بیش از دو برابر این مبلغ برای سال ۹۸ روستاییان و عشایر نیاز است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر ، محمد رضا واعظ مهدوی در مورد بودجه سال ۹۸ صندوق روستاییان و عشایر گفت: در لایحه بودجه سال آینده برای صندوق بیمه ای اجتماعی روستاییان و عشایر ۵۸۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است و تاپایان سال نیز ۶۰۰ میلیارد تومان از حق بیمه های افراد تحت پوشش به صندوق واریز می شود.

وی با اشاره به اینکه باید دو برابر مبلغ حق بیمه ها اعتبار برای صندوق در بودجه درنظر گرفته می شد، افزود: البته سازمان برنامه و بودجه و دولت اعلام کرده اند که اگر نقدا نتوانند اعتبار لازم رستاییان و عشایر را تامین کنند آن را جزء تعدات خود قرار داده و طی چند سال آینده پرداخت خواهند کرد.

مدیرعامل صندوق بیمه های اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر تاکید کرد: تامین اعتبارات لازم جزء تعهدات دولت است و یکی وقتی پول نقد ندارد مانند زمان فعلی که جای بدهی های خود، اوراق مشارکت میدهد و یک وقتی هم عنوان می کند که طی دو یا سه سال آینده پرداخت می کند که برای صندوق ما اینگونه است.

واعظ مهدوی در مورد بیمه ۱۰۰ هزار روستایی و عشایر در سال جاری گفت: براساس قولی که به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی داده بودیم قرار بود در سال جاری ۱۰۰ هزار روستایی و عشایر جدید تحت پوشش بیمه قرار گیرند که اینگونه نیز شد و هفته گذشته صدهزارمین نفر که فردی ۳۴ ساله از استان گلستان بود بیمه شد.

به گفته وی، استقبال بیمه شدگان از صندوق روند رو به رشدی را دارد که نسبت به سالهای گذشته نیز بیشتر شده است.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای