شناسه خبر : 4610

دبیرکل بنیاد ملی گندم ایران، خصوصی نبودن صندوق بیمه‌کشاورزی و پرداخت توام با تاخیر خسارت کشاورزان را عاملی برای عدم تمایل بخش کشاورزی برای بیمه کردن محصولات دانست.

به گزارش چابک آنلاین ، "علی خان محمدی" در گفت و گو با چابک آنلاین ، خواستار آن شد تا صندوق بیمه کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شود و گفت که شرکت‌های خصوصی بیمه هم باید به بخش کشاورزی وارد شوند و فضای رقابتی ایجاد شود.

وی ادامه داد: صندوق بیمه کشاورزی رسالت خود در بخش کشاورزی را نتوانسته به درستی انجام دهد و همیشه از برنامه‌ها عقب بوده ،به همین دلیل اعتماد کشاورزان از صنعت بیمه سلب شده است.

عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی با اشاره به گستردگی بخش کشاورزی گفت: از آنجایی که کشور در منطقه حادثه‌خیزی قرار دارد، بخش کشاورزی بسیار ضعیف شده است . صندوق بیمه کشاورزی تنها بخش فعال در زمینه بیمه کشاورزی کشور است و صندوق توان اینکه به تولید کننده اطمینان خاطر بدهد را ندارد و هم خودش و هم کشاورزان ضعیف می گردند.

خان محمدی افزود: کشاورزان با وجود تمام تبلیغات حاضر به بیمه کردن نیستند زیرا وقتی خسارتی به یک منطقه وارد شود ظرف مدت 24 ساعت باید خسارت ارزیابی و پرداخت  شود.

وی اظهارکرد: یک شرکت بیمه باید به موقع کارشناس بفرستد وخسارت را ارزیابی  و پرداخت کند که متاسفانه صندوق بیمه کشاورزی اینکار را انجام نمی‌دهد و مبلغ خسارت را از حق بیمه سال آینده کسر می کند که این امنیت شغلی در کشاورزان را از بین می‌برد.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای