شناسه خبر : 4609

نتایج یک بررسی نشان می دهد که سود انباشته شرکت بیمه تعاون با رشد ۱۳ درصدی به رقم ۴۳,۴۱۴ میلیون ریال در پایان شهریورماه سال‌جاری رسید است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از بانکداری ایرانی ، سود انباشته شرکت بیمه تعاون در مدت زمان مشابه سال قبل چیزی در حدود ۳۸,۳۰۴ میلیون ریال بوده است.

 نتایج یک بررسی نشان می دهد که سود انباشته شرکت بیمه تعاون با رشد 13 درصدی به رقم ۴۳,۴۱۴ میلیون ریال در پایان شهریورماه سال‌جاری رسید است.
سود انباشته شرکت بیمه تعاون در مدت زمان مشابه سال قبل چیزی در حدود ۳۸,۳۰۴ میلیون ریال بوده است.
از آن گذشته ، جمع دارایی های شرکت بیمه تعاون هم در همین مدت،چیزی در حدود 26 درصد افزایش یافته است.
به عبارتی، دارایی شرکت مورد اشاره در پایان شهریورماه سال‌جاری حدود ۴,۰۹۰,۵۷۹ میلیون ریال بوده  است.
ازقرار معلوم، موجودی نقد شرکت بیمه تعاون هم تا پایان شهریورماه سال جاری 142 درصد رشد کرده و به رقم 238.876 میلیون ریال رسیده است.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای