شناسه خبر : 4576

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی منفی ۲.۷۲ درصد به پایان رساند.

به گزارش چابک آنلاین ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش 4.83 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که 1.16 درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ باکاهش 6.26 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که  0.27 درصد ریخت.

 تنها رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش 5.76 درصد اختصاص یافت.

 در روز جاری از 21 شرکت فعال در بورس و فرابورس 20 شرکت قرمز پوش و 1 شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای