شناسه خبر : 4388

مدیرعامل تامین اجتماعی آذربایجان غربی بیان کرد: در مجموع یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر از مردم استان زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند که این تعداد ۳۷ درصد از جمعیت استان را شامل می شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا ، مقصود مقدمی کیا افزود: امیدواریم با بهبود وضعیت اقتصادی این خانوارها و فراهم شدن زمینه اشتغال آنان دیگر نیازی به استفاده از بیمه بیکاری نداشته باشند.

مدیرعامل تامین اجتماعی آذربایجان غربی گفت: هفت هزار نفر در استان از این سازمان به طور ماهیانه بیمه بیکاری دریافت می کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون 70 هزار نفر از جمعیت آذربایجان غربی در قالب بازنشسته و از کار افتادگی تامین اجتماعی، ماهانه متناسب با بیمه خود به حساب آنان حقوق واریز می شود.

وی اضافه کرد: امسال سهمیه بیمه کارگران ساختمانی آذربایجات غربی سه هزار نفر بود که به طور متناسب بین شهرها استان توزیع شده است.

مدیرعامل تامین اجتماعی آذربایجان غربی بیان کرد: در مجموع یک میلیون و 170 هزار نفر از مردم استان زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند که این تعداد 37 درصد از جمعیت استان را شامل می شود.

مقدمی کیا اظهار داشت: 380 هزار نفر از این تعداد جزو بیمه شدگان اصلی هستند و مابقی را بیمه شدگان تبعی یعنی خانواده های آنها تشکیل می دهد.

مقدمی کیا گفت :بیمه تامین اجتماعی یکی از سازمان های بیمه گر است که در کنار بیمه سلامت، عنوان بزرگترین سازمان های بیمه گر کشور و استان های مختلف را در اختیار دارد.

 

 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای