شناسه خبر : 4375

شاخص سهام صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با شاخص کل سبز به پایان رساند .

به گزارش چابک آنلاین ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش 1.35 درصد اختصاص یافت  و کمترین افت هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که 0.14 درصد کاهش یافت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با 2.39 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که 0.59 درصد کاهش یافت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش 4.29 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با 0.85 درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش 4.38 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با 0.22 درصد بوده است.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

 در روز جاری از 21 شرکت فعال در بورس و فرابورس 10 شرکت قرمز پوش و 10 شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای