شناسه خبر : 4349

شاخص سهام صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با کاهشی اندک به پایان رساند .

به گزارش چابک آنلاین ، بیشترین افت شاخص سهام بورس در صنعت بیمه مربوط به شرکت بیمه پارسیان با 2.2 درصد بوده و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما و دانا بود که  1.77 درصد ریختند.

 بیشترین افت شاخص سهام فرابورس در صنعت بیمه مربوط به شرکت بیمه سینا با 1.76 درصد بوده و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که 0.08 درصد ریخت.

 بیشترین رشد شاخص سهام بورس با  3.65 درصد مربوط به شرکت بیمه ملت در این روز بوده و کمترین رشدهم از آن شرکت بیمه البرز با 0.54 درصد بوده است.

 بیشترین رشد شاخص سهام  فرابورس با 2.92 درصد مربوط به شرکت بیمه کوثر در این روز بوده و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 0.62 درصد بوده است.

شرکت های بیمه تعاون و کارآفرین امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از 20 شرکت فعال در بورس و فرابورس 8 شرکت قرمز پوش و 10 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای