شناسه خبر : 4328

شاخص سهام صنعت بیمه سومین روز هفته را با افزایشی چشمگیر به پایان رساند .

به گزارش چابک آنلاین  ،تنها افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش 2.12 درصد اختصاص یافت .

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با 2.38 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که 0.15 درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش  3.74 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با 0.64 درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تعاون با افزایش 7.02 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 0.22 درصد بوده است.

 در روز جاری از 20 شرکت فعال در بورس و فرابورس 6 شرکت قرمز پوش  و 14 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای