شناسه خبر : 4102

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: موسسه های طرف قرار داد این اداره کل ارائه خدمات را مدیریت و بر این اساس بیماران را بنا بر ضرورت نیاز به خدمت اولویت بندی کنند و در لیست انتظار قرار دهند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا ، خدیجه ابراهیم خانی افزود: همه بیماران و مراجعه کنندگان به مراکز درمانی تمایل دارند خدمت مورد نظر بلافاصله انجام گیرد این در حالی است که به دلیل محدودیت ها در منابع و شرایط موجود مدیریت بهینه ای نیز در مصارف نیز باید اعمال شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان ادامه داد: رقمی که از سوی سازمان برنامه و بودجه برای اعتبارات سازمان بیمه سلامت در سال آینده اعلام شد بودجه ای نیست که بتواند تمامی نیازهای و وضعیت کنونی این بخش را را پاسخگو باشد.

وی اضافه کرد: بطور معمول اعتبارات تخصیصی هر سال برای هزینه کرد بدهی های سال گذشته آن هزینه می شد که در پایان سال 96 تصمیم بر این گرفته شد که منابع برای همان سال هزینه شود.

ابراهیم خانی افزود: براین اساس به ناچار منابع اعلام شده پس از تقسیم بندی و با توجه به عملکرد مراکز دولتی دانشگاهی، موسسه ها و بیمارستان خصوصی تعیین سقف انجام گرفت.

وی اظهار داشت: با این کار تعامل بخش دانشگاهی در پیشبرد کارها رضایتبخش بوده و در وقع مدیریت لازم در ارائه خدمات انجام گرفته این در حالی است که شمار بیماران مراجعه کنندگان به این نوع مراکز در مقایسه با بخش خصوصی نیز بیشتر است.

این مسئول ادامه داد: بنابراین از بخش خصوصی نیز انتظار می رود، بیماران غیر اورژانسی خود را در لیست انتظار بگذارند در حالی که خدمات ورژانسی بر غیر اورژانسی اولویت دارد و باید بلافاصله ارایه شود.

وی خاطر نشان کرد: بیمه شدگان انتظار دارند، خدمت مورد نظر انجام شود و حتی پزشکان نیز این مساله را در بیمه شدگان تقویت کرده اند که این موضوع موجب می شود سازمان های بیمه گر و هم بیمه شده متضرر شوند.

 

 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای