شناسه خبر : 3982

دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور پیشنهاد داد ؛

دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور پیشنهاد داد سهم درمان از حق بیمه پرداختی حقوق بگیران سازمان اجتماعی به حسابی در خزانه کل کشور واریز شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، براساس بند و تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، آمده است:

 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد( ٢٨ ) و ( ٢٩ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می نماید.

این موضوع پیش از این با مخالف های گسترده ای از سوی تشکل های کارگری مواجه شده بود. 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای