شناسه خبر : 3900

نسبت و ضریب خسارت شرکت بیمه کوثر در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بهبود معناداری یافته و توانسته مدیریت بهتری بر خسارت های احتمالی انجام دهد تا ریسک شرکت را ۲۰ درصد کاهش دهد.

چابک آنلاین: بیمه کوثر طی هشت ماهه منتهی به 30 آبان 97 بیش از 10 هزار و 365 میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده که بر اساس این میزان حق بیمه مبلغ پنج هزار و 220 میلیارد ریال خسارت نیز پرداخت گرده است. 

به نقل از بانکداری ایرانی ؛ این شرکت در مدت مشابه در سال 96 تنها مبلغ هفت هزار و 223 میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده ود که چهار  هزار و 332 میلیارد ریال از این مبلغ را خسارت داده بود . 

همانطور که مشخص است نسبت خسارت شرکت‌های بیمه  طبق فرمول اداره تحلیل‌های آماری بیمه مرکزی ج.ا.ایران، در مرجع سالنامه آماری صنعت بیمه، نسبت خسارت از تقسیم  خسارت پرداختی  بر حق بیمه تولیدی بدست می آید.

بر اساس این فرمول ، نسبت خسارت شرکت در سال 96 حدود 0.60 درصد بوده که در سال 97 این نسبت بهبود پیدا کرده وبه مبلغ 0.50 درصد رسیده است.  که بر این اساس ضریب خسارت ضرب کردن نسبت خسارت بر صد بدست می آید در سال 96 معادل 60 و در سال 97 معادل 50 شده است. . 

همین رویه در گزارش ماهانه نیز تکرار شده است در آبان 96  نسبت  خسارت شرکت 0.74 بوده که در سال 97 به نسبت 0.69 رسیده است.  هرچند نسبت خسارت پرداختی ِهشت ماهه به مراتب بهتر از نسبت خسارت ِ ماهیانه است اما این روند اصلاح در ماههای 97 تکرار شده و احتمال اینکه تا پایان سال این روند بهبود تداوم داشته باشد محتمل خواهد بود.

بر اساس گزارش ماهیانه منتشره از سوی شرکت بیمه کوثر، در این شرکت ، طی هشت ماهه منتهی به 30 آبان 97 بیشترین حق بیمه تولیدی به بیمه شخص ثالث با رقم سه هزار و 183 میلیارد ریال و 31 درصد از کل حق بیمه تولیدی بوده است . بعد از آن انواع بیمه زندگی با رقم دو هزار و 364 میلیارد ریال معاد 23 درصد و در مرتبه سوم بیمه درمان با رقم یک هزار و 773 میلیارد ریال معادل 17 درصد از کل حق بیمه تولیدی، قرار داشته است. 

بیشترین خسارت پرداختی در هشت ماهه نسخت سال به بیمه شخص ثالث با رقم دو هزار و 396 میلیارد ریال معادل 46 درصد از کل خسارت پرداختی  و بیمه درمان با رقم یک هزار و 33 میلیارد ریال و در نهایت انواع بیمه زندگی  با مبلغ 790 میلیارد ریال معادل 15 درصد بوده است. 

معادل درصدی حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی شرکت بیمه کوثر در سال 97 به نسبت سال 96 تغییر محسوسی نداشته است چرا که در سال 96 نیز  شخص ثالث 37 درصد ، درمان و زندگی 20 درصد  از کل حق‌بیمه را تشکیل می داند. خسارت پرداختی نسبت به کل  خسارت پرداختی نیز در بیمه شخص ثالث در سال 96 نیز  48 درصد،  بیمه درمان 20 درصد و بیمه زندگی هم 13 درصد بوده است. 

در کل می توان گفت که  وضعیت شرکت بیمه کوثر در سال 97 نسبت به سال 96 شرایط بهتری داشته است چرا که هم حق بیمه با کیفیت‌تری تولید کرده و هم خسارت کمتری پرداخت کرده که نشان می دهد که  ریسک شرکت را بهبود بخشیده است. 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای