شناسه خبر : 3611

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعلام کرد که سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی در برخورد با مشتریان بدحساب درشت منفعل برخورد می کنند و شرکت‌های بیمه هم در این رابطه متحد عمل نمی‌کنند.

چابک آنلاین : "یعقوب عظیمی"  در گفت و گو با چابک آنلاین ، گفت: شرکت‌های بیمه‌ای هم از جمله بنگاه‌های اقتصادی هستند که همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی از بد حسابی مشتریان خود متضرر می شوند، بخصوص اگر این روند ادامه دار باشد.

وی، با بیان اینکه شرکت‌های بیمه‌ای تعهدات خود در قبال مشتریان را ازحق بیمه‌هایی که از اشخاص دریافت می‌کنند پوشش می‌دهند، افزود: البته  شرکت های بیمه ای از محل سود سرمایه گذاری در فاصله زمانی بین دریافت حق بیمه تا پرداخت خسارت کسب درآمد می کنند، بنابراین مواجهه یک شرکت بیمه با یک مشتری بدحساب معامله دوسر باخت برای آنها  بوده زیرا از یک طرف ایفای تعهدات شرکت بیمه به خطر می افتد و از طرف دیگر، درآمد شرکت بیمه از بین می رود.

این کارشناس صنعت بیمه مواردی چون فقدان فشار قانونی، ذی‌نفع نبودن و عدم مطالبه از سوی بیمه‌گران را عوامل اصلی عدم دخالت بیمه‌مرکزی در پیگیری رفع مشکل مشتریان بد‌حساب دانست و افزود: شرکت‌های بیمه‌ای هرگز چنین مطالبه‌ای از بیمه مرکزی نداشته‌اند و اگر هم داشتند چندان هم بر سر این موضوع پافشاری نکرده‌اند.

به گفته  عظیمی،  برای برخورد با این مشتریان  بد حساب ابتدا باید اراده جمعی شکل بگیرد و با ایجاد یک بانک اطلاعاتی، کارنامه اعتباری برای مشتریان ایجاد کرد تا بتوان با این‌گونه بیمه‌گزاران مقابله کرد.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه،اظهار کرد: اگر یک شرکت بیمه‌گر به تنهایی بخواهد با مشتریان بدحساب خود برخورد کند مشتریان خود را از دست می دهد، هرچند در بلند مدت متوجه می شود که بابت از دست دادن این مشتریان ضرری هم  نکرده اما در صنعت‌بیمه عملکردها در کوتاه مدت سنجدیده می‌شود .

عظیمی، ایجاد اتحاد بین  شرکت‌ها و گرد آوری لیست مشتریان بدحساب را یکی از مسولیت‌های سندیکای  بیمه‌گران برشمرد و تاکید کرد که تصمیمات سندیکای بیمه‌گران باید دارای ضمانت اجرایی باشد که در حال حاضر روی سندیکای بیمه‌گران  چندان هم  نمی‌توان حساب کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای