شناسه خبر : 3574

مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی :

مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: ۳۲ درصد خانوارهای عشایری این استان ۸۶۳ هزار نفری از طریق شرکت های تعاونی عضو صندوق بیمه اجتماعی شدند.

چابک آنلاین :محمدرضا غلام زاده اظهار داشت: هم اکنون 45 هزار نفر در این استان عضو صندوق بیمه روستایی و عشایری هستند.

وی تعداد خانوارهای عضو شرکت های تعاونی عشایری در شهرستان های شیروان، اسفراین، بجنورد و فاروج را چهار هزار و 500 خانوار عنوان کرد و افزود: تاکنون یکهزار و 430 نفر از این تعداد از طریق تعاونی ها خود را بیمه اجتماعی کرده اند.

مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: برخی از خانوار های عشایری نیز که در روستا سکونت یافتند از این طریق خود را بیمه کرده اند.

وی با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی خانوارهای عشایری خراسان شمالی را پایش می کند گفت: با همکاری اداره کل امور عشایر استان این طرح اجرا خواهد شد./ایرنا

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای