شناسه خبر : 3562

برترین روابط عمومی های شرکت های بیمه ای همزمان با بیست و پنجمین همایش بیمه و توسعه معرفی شدند.

چابک آنلاین : نتایج بررسی آثار که توسط هیات داورانی متشکل از صاحب نظرات ارتباطات و روابط عمومی انجام شد به شرح زیر اعلام شد:

در بخش انتشارات: روابط عمومی شرکت های بیمه "رازی" و "ما"

در بخش مدیریت روابط عمومی: روابط عمومی شرکت بیمه "دی"

در بخش روابط عمومی الکترونیک: روابط عمومی شرکت بیمه "سامان"

در بخش تبلیغات: روابط عمومی های شرکت ‌های بیمه "پارسیان" و "ما"

در بخش ارتباطات رسانه ای: روابط عمومی شرکت بیمه "ایران"

در بخش فعالیت‌های فرهنگی: روابط عمومی‌های شرکت‌های بیمه "معلم" و "سرمد"

در بخش پژوهش‌های اجتماعی: روابط عمومی شرکت بیمه "کوثر"

 

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای