شناسه خبر : 3556

شرکت بیمه دی، تعداد نمایندگی های خود را از عدد ۸۹۴ در سال ۹۵ به ۸۸۰ نمایندگی در سال ۹۶ کاهش داد.

چابک آنلاین : به عبارت دیگر، میزان نمایندگی های شرکت بیمه دی درسال 96 نسبت به سال قبل ، دو درصد افت  کرده  است.                                                                

بر این اساس و در سال مورد گزارش،تعداد نمایندگی های شرکت بیمه دی، 14 عدد افت کرده است.

جدول بیمه دی

 

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای