شناسه خبر : 3553

کارشناس صنعت بیمه :

کارشناس صنعت بیمه گفت: تعهدات مالی ناشی از خسارت‌های حاصله در قرارداد‌های بیمه درمان تکمیلی،عملیات بیمه‌ای در این حوزه را غیر اقتصادی کرد.

چابک آنلاین :ابراهیم کاردگر کارشناس صنعت بیمه در رابطه با مشکلات پیش رو در صنعت بیمه با اعمال تحریم‌ها علیه ایران اظهار کرد: صنعت بیمه با مقوله تحریم‌های بین المللی ناآشنا و بیگانه نیست و تجربه موفقی را نیز در دوره قبلی تحریم‌ها داشته است. 

وی افزود: بدون شک با تکیه بر مفاهیم و کارکرد‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان از طریق تعاملات بین المللی با کشور‌های حامی حفظ تعهدات بیمه‌ای برجام، بخش عمده‌ای از آثار تحریم‌ها علیه صنعت بیمه را مرتفع کرد.

کاردگر یکی از مهمترین ریسک‌هایی که شرکت‌های بیمه با آن مواجه هستند را حوزه بیمه‌های درمان تکمیلی دانست و خاطرنشان کرد: تعهدات مالی ناشی از خسارت‌های حاصله با نوع و نرخ‌های توافقی تناسب نداشته و نتیجه آنکه نسبت خسارت در قرارداد‌های بیمه درمان تکمیلی، عملاً عملیات بیمه‌ای در این حوزه را غیر اقتصادی کرده است.

این کارشناس بیمه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توسعه صنعت بیمه چه تاثیری بر بازار‌های مالی خواهد داشت عنوان کرد: تجربه در جهان نشان می‌دهد که بخش بیمه به مثابه بخشی از صنعت مالی، باید رابطه متقابل و صحیحی با کل بازار سرمایه برقرار کند.

وی افزود: این رابطه از دو مجرا برقرار می‌شود ازیک طرف توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای، به بازار سرمایه کارآمدی نیازمند است و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرو نقش فعال صنعت بیمه است.

این کارشناس بیمه در ادامه به راهکار‌های تحول در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: بیمه زندگی بزرگترین بخش صنعت بیمه در جهان است، زیرا از یک سو با هدایت سرمایه‌های کوچک خانوار به سوی ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی و از سوی دیگر با رفع دغدغه‌های آتی نهاد خانواده به عنوان عرضه کننده نیروی کار، نقش انکار ناپذیری در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.

وی افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌های متولیان صنعت بیمه در ایران، افزایش سهم بیمه زندگی در سبد خانوار و به تبع آن رشد سهم و ضریب نفوذ آن درکل پرتفوی بیمه و اقتصاد کشور است.

کاردگر مهمترین خلاء در صنعت بیمه کشور را، سهم اندک بیمه‌های زندگی برشمرد و خاطرنشان کرد: با توجه به راهبرد اصلی صنعت بیمه در توسعه بیمه‌های زندگی، نیاز به یک عزم ملی در این خصوص، به شدت احساس می‌گردد و نگرش توسعه‌ای از ناحیه دولت به بیمه‌های زندگی به عنوان موتور پیشران صنعت بیمه، مهمترین و موثرترین اقدام دولت در توسعه صنعت بیمه محسوب می‌شود./میزان

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای