شناسه خبر : 3543

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص بورس، در شرکت‌های بیمه‌ای بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین : بیشترین افت شاخص سهام بورس در صنعت بیمه مربوط به شرکت بیمه ما با 4.2 درصد بوده و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که 0.59 درصد ریخت.

بیشترین افت شاخص سهام فرابورس در صنعت بیمه مربوط به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با 3.52 درصد بوده و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دی بود که 0.97 درصد ریخت.

بیشترین رشد شاخص سهام  فرابورس با 7.83 درصد مربوط به شرکت بیمه حافظ در این روز بوده و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با 1.04 درصد بوده است.

شرکت بیمه کارآفرین، تعاون و بیمه آرمان در فرابورس امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری در شاخص صنعت بورس و فرابورس تنها 3 شرکت فرابورسی سینا، حافظ و سرمد سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای