شناسه خبر : 3527

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش از فراهم شدن مقدمات انعقاد قرارداد درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل با بیمه دی خبر داد.

چابک آنلاین : محمدرضا رزاقی گفت: در اجرای مصوبه ۹۲۱۳۸/ت ۵۵۷۸۳ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران مبنی بر تأمین و پرداخت هزینه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل از سرجمع اعتبارات مصوب دستگاه‌ها، وزارت آموزش‌وپرورش برای ایثارگران شاغل مقدمات قرارداد با بیمه دی را فراهم کرده و به‌زودی اقدام به عقد قرارداد با بیمه مذکور می‌کند.

وی افزود: تاریخ این قرارداد از اول آبان ۹۷ تا پایان امسال است و سقف تعهدات همانند قرارداد قبلی بنیاد شهید با بیمه مذکور هست.

وی گفت: در زمینه ایثارگران بازنشسته فرهنگی سازمان بازنشستگی، سازمان برنامه‌وبودجه و بنیاد شهید در حال انجام مقدمات برای تأمین بودجه و عقد قرارداد مشابه هستند./میزان

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای