شناسه خبر : 3525

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد :

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو برای پرداخت بدهی‌های دارویی و تجهیزات پزشکی به سازمان بیمه سلامت داده می‌شود.‏

چابک آنلاین: ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی افزود: از مقام ‌معظم رهبری تشکر می‌کنیم که این مبلغ را تصویب فرمودند. متن مصوبه و درخواست وزارت بهداشت و موافقت رهبری کاملا ‌مشخص است. اینکه برخی نظریه پردازی کنند و بگویند فقط منحصر به دارو است یا فقط منحصر به تجهیزات پزشکی است، صحیح ‌نیست. این مبلغ برای پرداخت بدهی‌های دارویی و تجهیزات پزشکی به سازمان بیمه سلامت داده می‌شود.‌

سخنگوی وزارت بهداشت گفت:‌ تاکنون این مبلغ تبدیل به ریال نشده و در دست اقدام است و امیدواریم به ‌تدریج طی هفته‌های آتی پرداخت شود.‌/ایرنا

ارسال نظر

خدمات بیمه ای